Over Ons

De Nieuwe Kring

Bron van reflectie, contemplatie, inspiratie.
Op 19 december1923 heeft een aantal inwoners van Aerdenhout besloten tot de oprichting van een vereniging “ter bevordering van het geestelijk en godsdienstig leven”.
De oprichters van de vereniging waren weliswaar uitgesproken vrijzinnig (dat wil zeggen: niet zeer gebonden aan kerkelijke dogma’s), maar er bestond ook toen reeds goede belangstelling en betrokkenheid van bijvoorbeeld orthodoxer Hervormde en niet-kerkelijke zijde. Een ieder kon zich volstrekt vinden in de doelstelling zoals de statuten die vanaf 1924 tot op heden weergeven:
“De Vereniging Religieuze Kring is gesticht op het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, draagt geen dogmatisch karakter en heeft het doel het geestelijk, godsdienstig en zedelijk leven te bevorderen.”
Op 29 mei 2013 is besloten de naam van de vereniging te veranderen in “De Nieuwe Kring“. De hierboven genoemde doelstelling is gebleven. De wijze waarop de vereniging tracht haar doel te bereiken is geherformuleerd en luidt als volgt:
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van filosofie, religie en levensbeschouwing, op het gebied van kunst, cultuur en wetenschap en rond onderwerpen van maatschappelijk belang, alles op basis van vrijheid en verdraagzaamheid.

Meer over ons

Ipsum ornare eu nibh sagittis nunc quisque viverra fringilla egestas dictumst nisl, vestibulum diam nisi suscipit eros, consectetur sapien nullam mi facilisis magna sem

Historie

Meer weten over onze historie?

Doelstelling

de doelstelling van SDNK

Lidmaatschap

Meer weten over lidmaatschap?

Statuten

Alle info over onze statuten

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen vanaf 2015

Overig

overige informatie