Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor ieder, die zich met de doelstelling van de vereniging kan verenigen. Leden betalen een minimumcontributie, die jaarlijks wordt vastgesteld. Zij kunnen aan de activiteiten deelnemen voor een gereduceerde toegangsprijs.Uitsluitend leden hebben stemrecht in de ledenvergaderingen. Zij ontvangen de Nieuwsbrief, waarin periodiek onder meer de activiteiten en zondagsdiensten worden aangekondigd en andere informatie die voor de leden van belang is, waaronder uitnodigingen voor vergaderingen. BelangstellendenEen ieder die belangstelling heeft en zich kan vinden in de doelstelling van de vereniging, heeft toegang tot de diensten en culturele activiteiten. Voor de toegang tot de activiteiten betalen zij de ongereduceerde toegangsprijs. Zij ontvangen uitsluitend per email uitnodigingen voor de lezingen. Deze uitnodigingen worden “aan undisclosed recipient” gezonden, zodat verspreiding van het bestand aan emailadressen onder de leden en belangstellenden wordt voorkomen. AanvragenWie lid wil worden, kan zich aanmelden bij de secretaris Mevrouw C.C. Wepster, per email: secretaris@denieuwekring.nu of na afloop van een culturele activiteit of zondagse bijeenkomst bij een van de bestuursleden.