Lidmaatschap

Het lidmaatschap staat open voor ieder, die zich met de doelstelling van de vereniging kan verenigen. Leden betalen een minimumcontributie, die jaarlijks wordt vastgesteld. 

In de ledenvergadering van juni 2019 is de minimum contributie vastgesteld op € 60 per persoon en € 90 per echtpaar. Het lidmaatschap vangt aan zodra de contributie ontvangen is op rekening  NL62 ABNA  0433 535 318 t.n.v. De Nieuwe Kring te Aerdenhout. 

Het lidmaatschap eindigt ultimo december van het jaar waarin is opgezegd, mits de opzegging plaatsvond voor 1 december.

Leden kunnen aan de activiteiten deelnemen voor een gereduceerde toegangsprijs.

Leden ontvangen de Nieuwsbrief, waarin periodiek onder meer de activiteiten en zondagsdiensten worden aangekondigd en andere voor de leden van belangrijke informatie.

Alleen leden hebben stemrecht in de ledenvergadering.

Belangstellenden

Eenieder die belangstelling heeft en zich kan vinden in de doelstelling van de vereniging, heeft toegang tot de diensten en culturele activiteiten. Voor de toegang tot de activiteiten betalen zij de ongereduceerde toegangsprijs. Zij ontvangen uitsluitend per email uitnodigingen voor de lezingen. Deze uitnodigingen worden “aan undisclosed recipient” (bcc) verzonden, zodat verspreiding van het bestand aan emailadressen onder de leden en belangstellenden wordt voorkomen. 

Aanvragen

Wie lid wil worden, kan zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Ledenadministratie De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3. 2111AS Aerdenhout of per mail naar maurits.vantol@gmail.com .