Doelstelling

Ontmoetingsplaats voor levensbeschouwing

Inspireren

Open gedachtenwisseling

Lezingen, discussiekringen, zondagochtendbijeenkomsten