De Nieuwe Kring

Bron van reflectie, contemplatie, inspiratie.

Bron van reflectie, contemplatie, inspiratie.

Op 19 december1923 heeft een aantal inwoners van Aerdenhout besloten tot de oprichting van een vereniging “ter bevordering van het geestelijk en godsdienstig leven”.

De oprichters van de vereniging waren weliswaar uitgesproken vrijzinnig (dat wil zeggen: niet zeer gebonden aan kerkelijke dogma’s), maar er bestond ook toen reeds goede belangstelling en betrokkenheid van bijvoorbeeld orthodoxer Hervormde en niet-kerkelijke zijde. Een ieder kon zich volstrekt vinden in de doelstelling zoals de statuten die vanaf 1924 tot op heden weergeven:

De Vereniging Religieuze Kring is gesticht op het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, draagt geen dogmatisch karakter en heeft het doel het geestelijk, godsdienstig en zedelijk leven te bevorderen.”

Activiteiten deze maand:

01.

Doelstelling

02.

Lidmaatschap

03.

Verhuur

04.

Historie