De Nieuwe Kring

Bron van reflectie, contemplatie, inspiratie.

Bron van reflectie, contemplatie, inspiratie.

Op 19 december1923 heeft een aantal inwoners van Aerdenhout besloten tot de oprichting van een vereniging “ter bevordering van het geestelijk en godsdienstig leven”.

De oprichters van de vereniging waren weliswaar uitgesproken vrijzinnig (dat wil zeggen: niet zeer gebonden aan kerkelijke dogma’s), maar er bestond ook toen reeds goede belangstelling en betrokkenheid van bijvoorbeeld orthodoxer Hervormde en niet-kerkelijke zijde. Een ieder kon zich volstrekt vinden in de doelstelling zoals de statuten die vanaf 1924 tot op heden weergeven:

De Vereniging Religieuze Kring is gesticht op het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, draagt geen dogmatisch karakter en heeft het doel het geestelijk, godsdienstig en zedelijk leven te bevorderen.”

Activiteiten deze maand:

dr. Jan Spoelder

In de periode 1922-1943 onderging Rome onder Mussolini een ware gedaantewisseling. Geïnspireerd door de ideologie van de Romanità verheerlijkte Il Duce het oude Rome ten

tijde van keizer Augustus en had hij een toekomst voor ogen die zou aansluiten bij dit roemrijke verleden. Deze cultuurpolitiek had tot gevolg dat het aanzien van Rome door grootse bouw- en opgravingsprojecten binnen twee decennia wezenlijk veranderde. Aan de hand van eigentijds beeldmateriaal zal nader worden ingegaan op deze metamorfose die nog altijd in hoge mate bepalend is voor ons beeld van de Eeuwige Stad.

11 Oktober     George Beer over de Haarlemmerhout

De Haarlemmerhout is het oudste groene rijksmonument van Nederland. De Hout heeft een rijke geschiedenis, er waren kroegen en bordelen. Er werden moorden gepleegd en practical jokes uitgehaald. Om de Hout staan en stonden buitenplaatsen met hun verhalen. Waarom liet Tsaar Peter de Grote zijn vrouw achter in de Hout? Er staan veel beelden en monumenten. Waarom is de bank van  burgemeester Maarschalk niet gerestaureerd? Welk beeld zou nog naast het Hildebrandmonument een plek mogen hebben? Waar stonden de galgen van Haarlem?  Vraagt een moord om nog een moord, wordt anders het evenwicht verstoord? Hoe zat het met de annexatie van de Hout?

Frits de Bruïne.

Iedereen kent wel het verhaal van de Birma spoorweg.
Dat de Japanners in de 2e wereldoorlog ook nog een 2e spoorweg wilden aanleggen, namelijk dwars door

het oerwoud van Sumatra, is minder bekend.
Deze lezing laat u kennismaken met dit deel van onze koloniale geschiedenis: de ondergang van het gevangenen schip de Junyo Maru, de aanleg van de spoorweg en het dagelijkse leven van de dwangarbeiders. Ook hoe dit het leven van de familie van Frits de Bruïne heeft beïnvloed komt aan bod.

Ir. Frank van den Berg

Sam Goudsmit (1902 Den Haag – 1978 Reno, Nevada) is een veelvuldig onderscheiden Nederlands-Amerikaanse fysicus. Hij is de ontdekker van de elektronenspin, voorloper van de

MRI-scan, 39 keer genomineerd voor de Nobelprijs en speelt een grote rol in WO2 -met gevaar voor eigen leven- in het opsporen van Duitse atoomgeleerden, voordat die Hitler’s Wunderwaffen verder konden testen. Goudsmit was de wetenschappelijke leider van een Amerikaanse legereenheid, die kris kras door Europa dit programma oprolde.

01.

Doelstelling

02.

Lidmaatschap

03.

Verhuur

04.

Historie