De Nieuwe Kring

Bron van reflectie, contemplatie, inspiratie.

Bron van reflectie, contemplatie, inspiratie.

Op 19 december1923 heeft een aantal inwoners van Aerdenhout besloten tot de oprichting van een vereniging “ter bevordering van het geestelijk en godsdienstig leven”.

De oprichters van de vereniging waren weliswaar uitgesproken vrijzinnig (dat wil zeggen: niet zeer gebonden aan kerkelijke dogma’s), maar er bestond ook toen reeds goede belangstelling en betrokkenheid van bijvoorbeeld orthodoxer Hervormde en niet-kerkelijke zijde. Een ieder kon zich volstrekt vinden in de doelstelling zoals de statuten die vanaf 1924 tot op heden weergeven:

De Vereniging Religieuze Kring is gesticht op het beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, draagt geen dogmatisch karakter en heeft het doel het geestelijk, godsdienstig en zedelijk leven te bevorderen.”

Activiteiten deze maand:

Twee groepen 17e-eeuwse Haarlemse vrouwen vergeleken

Eind 1572 begon het beleg van Haarlem. De zoon van Alva dacht de stad in enkele dagen in te nemen zoals hij eerder deed met Zutphen en Naarden, maar Haarlem bood veel weerstand. Dat was cruciaal voor het uiteindelijke succes van de opstand tegen de Spaanse koning.

In Haarlem was ook na dat beleg sprake van een tolerante houding ten opzichte van wat we nu andersdenkenden zouden noemen. Toen in 1581 het katholieke en het doopsgezinden geloof in Holland officieel verboden werden, bleef in Haarlem de tolerante geest van de eerdere religievrede bestaan.

In de stad vestigden zich eind 16e eeuw opmerkelijk veel zelfstandige katholieke vrouwen uit heel Holland. Ze werden Klopjes genoemd. En uit heel Europa kwamen veel doopsgezinden naar Haarlem. Frank vergelijkt in deze lezing de Klopjes met Dopersvrouwen. Hij laat opmerkelijke verschillen zien maar ook veel gelijkenissen.

In deze dienst zal voorgaan Ds Harry Schram, (emeritus) predikant van de vrijzinnige geloofsgemeenschap in Laren.

Muzicale intermezzi:  Serge Prokofieff: cinq mélodies opus 35
​​​​door: Harry Schram (piano) en Zofia Balcar (viool).

Om te vermijden dat Ds Schram voor een lege zaal zal preken, verzoeken wij u zich voor vrijdagavond 24:00 u aan te melden bij René Stouthamer:

tel: 06 2033 8833 of:  stouthamer-vanbiezen@hotmail.com

Een lezing van Johan Goud over zijn dit jaar verschenen boek Een brief die niet meer dicht kan: gesprek met mijn ongelovige alter ego (2023). Een centrale uitspraak daarin: “Het woordje God is een weerbarstig en explosief woordje, en het moet dat blijven. Welbeschouwd past het binnen geen enkele orde, en in geen enkele theologie.” Het boek heeft veel weerklank gekregen. “Het gaat hem om ‘als het er echt op aan komt’. Om wat je zou willen geloven, zodat je dán goed zou handelen. Dus gaat het om wat voor iemand je wilt zijn” (Marjoleine de Vos, NRC, 21-5). “Het hele boek is een poging iets te zeggen over het onuitsprekelijke, al dan niet aangeduid met het woord God, of het woordje god” (Stevo Akkerman, Trouw, 7-7). “Als ik Johan’s boek goed lees is het vooral zijn fascinatie voor de gelaagdheid en rijkdom van de taal, ook en juist waar het gaat over de laatste levensvragen, juist ook daar waar de taal naar adem snakt of uitmondt in zwijgen, die hem uit de greep van de orthodoxie in de armen van filosofie, de literatuur en de poëzie heeft gedreven” (Frits de Lange, Theologie.nl, 11-08).

Johan Goud was hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag. Hij beweegt zich bij voorkeur in de grensgebieden tussen theologie, filosofie en literatuur. Enkele publikaties: God als raadsel (1992), Onze vluchtige plek van de waarheid, over Rutger Kopland (2012), Onbevangen, de wijsheid van de liefde (2015).

Een bijzondere kerstlezing rond Maria in de Koran. Ook het Islamitische Heilige boek vertelt hoe de engel Maria bezoekt om haar te vertellen dat zij een bijzonder kind verwacht: Jezus. Ook in de Koran schrikt zij omdat zij bang is gestenigd te worden. Terwijl in de Bijbel Josef Maria en kind redt, vlucht Maria in de Koran naar de woestijn.

Overeenkomsten maar ook fascinerende verschillen. De Koran vertelt hoe Maria als kind in de tempel van Jerusalem een hoge opleiding geniet. Zo kan Maria lezen en haar zoon leren lezen. Deze intellectuele kant van Maria – die niet in de Bijbel voorkomt – wordt wel uitgebeeld in de Christelijke kunst.

Deze lezing wordt dan ook geïllustreerd met kunst uit de Christelijke en de Islamitische traditie.

Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag weer op dinsdag 9 januari 2024.

01.

Doelstelling

02.

Lidmaatschap

03.

Verhuur

04.

Historie